agora logo


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/agorakonfere/ftp/konferencje/2017/Pulmonologia2017_nowyszablon/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/agorakonfere/ftp/konferencje/2017/Pulmonologia2017_nowyszablon/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 258

PULMONOLOGIA 2017

20 – 21 PAŹDZIERNIKA 2017r.

PROGRAM

20 października

(piątek)

godz. 8.50-9.00 rozpoczęcie Konferencji Dr hab. Grzegorz Przybylski

 

godz. 9.00-10.30

Sesja I Zakażenia układu oddechowego

Moderator: Dr hab. Grzegorz Przybylski

9.00-9.30 Epidemiologia chorób układu oddechowego na początku XXI wieku
Dr hab.Tadeusz Zielonka Katedra Lekarza Rodzinnego,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

9.30-10.00 Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego
Dr hab. Grzegorz Przybylski Klinika Chorób Płuc,
Nowotworów i Gruźlicy CM UMK w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

10.00-10.30 Zakażenia układu oddechowego w różnych grupach wiekowych i w sytuacjach specjalnych
Dr hab. Grzegorz Przybylski Klinika Chorób Płuc,
Nowotworów i Gruźlicy CM UMK w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA

 

11.00-12.30

Sesja II Nowotwory płuc

Moderator: Prof. Janusz Kowalewski

11.00-11.30 Diagnostyka raka płuca i leczenie wg najnowszych standardów ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego
Prof. dr hab. Janusz Kowalewski, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów  CM UMK w Bydgoszczy

11.30-12.00 Najnowsze standardy zachowawczego leczenia raka płuca
Dr Grażyna Jagiełło, Oddział Leczenia Raka Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

12.00-13.30 Objawowe leczenie duszności u chorych na zaawansowanego raka płuca?
Dr hab. Małgorzata Krajnik prof. UMK Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Bydgoszczy

 

12.30-13.30

Sesja III Wybrane śródmiąższowe choroby płuc

Moderator: Dr n.med. Agnieszka Jarzemska

12.30-13.00 Choroby śródmiąższowe płuc - najnowsze standardy leczenia
Dr Agnieszka Jarzemska Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy CM UMK w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

13.00-13.30 Sarkoidoza płucna i pozapłucna: przyczyny, diagnostyka, leczenie
Prof. Anna Dubaniewicz Klinika Alergologii i Pneumonologii Gdański Uniwersytet Medyczny

13.30-14.30 PRZERWA LUNCHOWA

 

14.30-16.30

Sesja IV Gruźlica i mykobakterioza

Moderator: Prof. Zofia Zwolska

14.30-15.00 Prątki jako zakażenie szpitalne
Prof. Zofia Zwolska, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

15.00-15.30 Lekooporność w gruźlicy - ważny problem zdrowia publicznego
Prof. Ewa Augustynowicz – Kopeć, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

15.30-16.00 Zapobieganie gruźlicy w zakładach opieki zdrowotnej
Prof. Zofia Zwolska, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

16.00-16.30 Terapia gruźlicy wg najnowszych standardów
Dr hab. Grzegorz Przybylski Klinika Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy CM UMK w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

 

16.30-18.30

Sesja V Astma oskrzelowa

Moderator: Prof. Zbigniew Bartuzi

16.30-17.00 Astma ciężka - standardy leczenia
Prof. Zbigniew Bartuzi, Klinika Alergologii,
Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM UMK w Bydgoszczy

17.00-17.30 Kiedy mniej w leczeniu astmy znaczy więcej – doraźne leczenie przeciwzapalne przyszłością leczenia astmy oskrzelowej
Dr n. med. Jacek Gocki, Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM UMK w Bydgoszczy

17.30-18.00 Astma oskrzelowa a alergia pokarmowa – dylematy diagnostyczno -terapeutyczne
Dr Ewa Gawrońska – Ukleja, Klinika Alergologii,
Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM UMK w Bydgoszczy

18.00-18.30 Leczenie biologiczne astmy oskrzelowej -nowości ostatnich lat.
Dr Krzysztof Pałgan, Klinika Alergologii,
Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych CM UMK w Bydgoszczy


godz. 20.00 Impreza Towarzysząca

21 października

(sobota)

godz. 9.00-10.30
Sesja VI Sesja POCHP, niewydolność oddychania
Moderator: Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

9.00-9.30 Przewlekła obturacyjna choroba płuc – diagnostyka i postępowanie wg GOLD
Dr hab.n.med. Krzysztof Kuziemski
Klinika Alergologii i Pneumonologii GuMED w Gdańsku

9.30-10.00 Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w przewlekłej niewydolności oddechowej
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

10.00-10.30 Domowe leczenie tlenem stan obecny i perspektywy
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

 

godz. 10.30-11.30
Sesja VII Mukowiscydoza
Moderator: Dr n. med. Radosława Staszak - Kowalska

10.30-11.00 Mukowiscydoza - problem diagnostyczny i terapeutyczny u dzieci
Dr. n. med. Radosława Staszak-Kowalska – Kowalska Oddział Pulmonologii i Alergologii Dziecięcej Woj. Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy

11.00-11.30 Mukowiscydoza - współczesne ujęcie problemu u dorosłych chorych
Dr hab. Szczepan Cofta , Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA

 

godz. 12.00- 13.30
Sesja VIII Obturacyjny bezdech senny
Moderator: Dr hab. Szczepan Cofta

12.00-12.30 Innowacyjna pracownia snu: narzędzia telemedyczne w zarządzaniu terapią pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu
Dr n. med. Maciej Król, Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych,  Międzywydziałowa Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej w Łodzi

12.30-13.00 Obturacyjny bezdech senny – postępy w diagnostyce i terapii
Dr hab. Szczepan Cofta ,
Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

13.00-13.30 Czy z obturacyjnym bezdechem sennym można prowadzić pojazdy mechaniczne
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska,
Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

 

godz. 13.30- 15.00
Sesja IX Zmiany płucne w przebiegu chorób w innych narządach
Moderator: Dr. hab. Beata Sulikowska

13.30-14.00 Układ oddechowy a choroby nerek
Dr hab. Beata Sulikowska,  Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego
i Chorób Wewnętrznych CM UMK w Bydgoszczy

14.00-14.30 Układ oddechowy a choroby układu krwiotwórczego
Dr hab. Jarosław Czyż, Klinika Hematologii CM UMK w Bydgoszczy

14.30-15.00 Zmiany płucne w chorobach wątroby ( zespół wątrobowo – płucny )
Dr. n. med. Dorota Dybowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK w Bydgoszczy

 

godz. 15.00-16.00
Sesja X Zaburzenia odporności powodujące zmiany w płucach
Moderator: Dr hab. Sylwia Kołtan

15.00-15.30 Mechanizmy odpornościowe w chorobach płuc
Dr Ryszard Gołda Instytut Biologii Eksperymentalnej UKW w Bydgoszczy

15.30-16.00 Zaburzenia pierwotne i wtórne odporności utrudniające leczenie chorych ze schorzeniami układu oddechowego
Dr hab. Sylwia Kołtan, Klinika  Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK w Bydgoszczy

 

 16.00  Zakończenie Konferencji

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2